Factory Information
Factory Area: 0 m2
Employees: -
Plant Add: zhejiang.hangzhou